Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 15/2023 w sprawie: poparcia stanowiska Gminy Miejskiej Żory w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr FESL.10.09-IZ.01-040/23 w ramach działania 10.9 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Dodano: 27.06.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 27-06-2023 15:03:15

Zobacz rejestr zmian