Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:33:46

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 12:17:13 Aleksandra Grabarczyk