Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 16/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kursy Językowe i Komputerowe – Podnieś swoje kompetencje!” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Dodano: 10.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-03-2021 15:01:41

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-10 15:01:41 Aleksandra Grabarczyk