Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 17/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Profesjonalne kadry w subregionie zachodnim woj. śląskiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Dodano: 10.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-03-2021 15:04:29

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-10 15:04:29 Aleksandra Grabarczyk