Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 17/2022 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 12.10.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 12-10-2022 15:05:40

Zobacz rejestr zmian