Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 17/2023 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty parasolowe i grantowe

Dodano: 02.08.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2023 14:23:30

Zobacz rejestr zmian