Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 2/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:18:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-05-02 13:45:51 Aleksandra Grabarczyk