Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 2/2020 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2019 rok”

Dodano: 20.03.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 20-03-2020 11:07:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-03-20 11:07:50 Aleksandra Grabarczyk