Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 2/2022 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry

Dodano: 14.04.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 14-04-2022 15:11:59

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-04-14 15:11:59 Aleksandra Grabarczyk