Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 20/2021 w sprawie: podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Dodano: 29.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 29-03-2021 12:47:14

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-29 12:47:14 Aleksandra Grabarczyk