Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

Dodano: 25.09.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 08:34:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 08:34:52 Aleksandra Grabarczyk