Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 21/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rozwój usług społecznych na rzecz osób najbardziej potrzebujących na terenie Żor” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Dodano: 07.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-02-2020 09:50:14

Zobacz rejestr zmian