Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 21/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (ze zm.)

Dodano: 11.01.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-01-2022 11:56:45

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-01-11 11:56:45 Aleksandra Grabarczyk