Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 21/2023 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

Dodano: 06.10.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 06-10-2023 14:18:09

Zobacz rejestr zmian