Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 25.09.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 08:36:16

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 08:36:16 Aleksandra Grabarczyk