Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 24/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19

Dodano: 07.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-02-2020 10:12:00

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-04-17 09:26:59 Aleksandra Grabarczyk
2020-02-07 10:12:00 Aleksandra Grabarczyk