Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 25/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „SOS DLA SENIORA – wsparcie osób nie w pełni samodzielnych z Rybnika i Jastrzębia-Zdroju” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Dodano: 07.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-02-2020 10:13:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-02-07 10:13:51 Aleksandra Grabarczyk