Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 25/2022 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Dodano: 31.10.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 31-10-2022 13:00:05

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-10-31 13:00:05 Aleksandra Grabarczyk