Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 26/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17

Dodano: 02.05.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-05-2018 14:15:53

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 12:41:07 Aleksandra Grabarczyk