Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 28/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19

Dodano: 07.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-02-2020 10:50:10

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-03 09:58:04 Aleksandra Grabarczyk
2020-02-07 10:50:10 Aleksandra Grabarczyk