Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020

Dodano: 29.03.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 29-03-2019 12:12:40

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-03-29 12:12:40 Aleksandra Grabarczyk