Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 29/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 06.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 06-05-2021 14:37:00

Zobacz rejestr zmian