Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 3/2018 w spawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok”

Dodano: 11.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-04-2018 12:55:23

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-11 12:55:23 Aleksandra Grabarczyk