Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 3/2023 w sprawie: poparcia starań Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Dodano: 13.02.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 13-02-2023 11:27:38

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-02-13 11:27:38 Aleksandra Grabarczyk