Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 3/2023 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2022 rok”

Dodano: 05.04.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 05-04-2023 12:36:20

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-04-05 12:36:20 Aleksandra Grabarczyk