Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 30/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Mszana w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Dodano: 06.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 06-05-2021 14:39:38

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-06 14:39:38 Aleksandra Grabarczyk