Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 30/2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie wprowadzenia instrumentów finansowych w celu szczegółowym RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dodano: 10.01.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-01-2023 10:51:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-01-10 10:53:44 Aleksandra Grabarczyk
2023-01-10 10:51:07 Aleksandra Grabarczyk