Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

Dodano: 02.05.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-05-2018 14:38:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-05-02 14:38:51 Aleksandra Grabarczyk