Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 31/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Dodano: 20.02.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 20-02-2020 09:50:43

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-02-20 09:50:43 Aleksandra Grabarczyk