Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 31/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Dodano: 06.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 06-05-2021 14:44:26

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-06 14:44:26 Aleksandra Grabarczyk