Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 31/2022 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027

Dodano: 10.01.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-01-2023 10:53:25

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-01-10 10:53:25 Aleksandra Grabarczyk