Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 29.03.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 29-03-2019 12:17:17

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-03-29 12:17:17 Aleksandra Grabarczyk