Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 32/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 20.03.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 20-03-2020 10:29:01

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-03-20 10:29:01 Aleksandra Grabarczyk