Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 35/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Kornowac w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 11.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-05-2021 10:03:27

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-11 10:03:27 Aleksandra Grabarczyk