Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 4/2018 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 11.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-04-2018 13:07:49

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-11 13:07:49 Aleksandra Grabarczyk