Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 4/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 01.02.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-02-2021 13:35:38

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-02-01 13:35:38 Aleksandra Grabarczyk