Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 4/2023 w sprawie: przyjęcia zasad naboru do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania

Dodano: 13.02.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 13-02-2023 11:28:44

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-02-13 11:28:44 Aleksandra Grabarczyk