Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 25.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-05-2021 13:37:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-25 13:37:02 Aleksandra Grabarczyk