Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 45/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 10:46:21

Zobacz rejestr zmian