Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 45/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT

Dodano: 20.04.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 20-04-2020 10:36:23

Zobacz rejestr zmian