Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Dodano: 25.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-05-2021 13:48:45

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-25 13:48:45 Aleksandra Grabarczyk