Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 08.05.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-05-2019 09:09:54

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-05-08 09:09:54 Aleksandra Grabarczyk