Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 48/2020 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach” w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Dodano: 15.05.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-05-2020 12:28:17

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-05-15 12:28:17 Aleksandra Grabarczyk