Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 49/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, należących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Dodano: 15.05.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-05-2020 12:30:31

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-05-15 12:30:31 Aleksandra Grabarczyk