Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 5/2022 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 19.04.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 19-04-2022 09:07:42

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-04-19 09:07:42 Aleksandra Grabarczyk