Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 50/2020 w sprawie: udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 21 w Rybniku oraz termoizolacja budynku” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 15.05.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-05-2020 12:33:24

Zobacz rejestr zmian