Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg Odry w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 25.05.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-05-2021 15:25:40

Zobacz rejestr zmian