Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 52/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Dodano: 12.11.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 12-11-2021 15:25:55

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-11-12 15:25:55 Aleksandra Grabarczyk