Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)

Dodano: 02.08.2018

Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473)

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2018 10:35:17

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-10-30 12:11:02 Aleksandra Grabarczyk
2018-08-02 10:35:17 Aleksandra Grabarczyk