Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 54/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 08:35:44

Zobacz rejestr zmian